Inicio » Tractaments » Cirurgia de mama

Cirurgia de mama

Tumors benignes i malignes a la mama

La presència d’un tumor en la mama no vol dir que vostè tingui càncer, ja que la majoria de tumors que es produeixen a la mama són benignes. Poden ser quists – bosses de líquid – o fibroadenomes, que es produeixen quan el teixit de la mama es desenvolupa de forma anormal. Els quists, especialment si són de grans dimensions, poden ser dolorosos. Es poden tractar eliminant el líquid a través d’una punció.

Aquest tipus de tumors no són perillosos i no es poden estendre a altres òrgans del cos. Els ginecòlegs de l’equip, el Dr. Del Pozo o la Dra. Gómez, juntament amb la pacient, seran els qui decidiran si és necessari extirpar el tumor o deixar-lo.

En els tumors cancerosos, un diagnòstic precoç és fonamental per assegurar la curació de la pacient. El tractament dependrà de l’estadi en el què es trobi el càncer i del tipus de tumor, ja que hi ha més de 50 tipus de tumors de mama. En tot cas, tal com comenta el Dr. Del Pozo, el tractament serà personalitzat i el més adequat al perfil de la pacient.

Extirpació del tumor

En la majoria de casos, el càncer es diagnostica abans que s’hagi disseminat a altres òrgans (metàstasi), de manera que el tractament inclourà cirurgia per extirpar el tumor.

La cirurgia de mama actual tendeix a ser conservadora i no tan agressiva com anys enrere. Actualment, a dos terços de les pacients se’ls s’extirpa el tumor i poden conservar la mama, mentre que a la resta cal extirpar la mama. La Dra. Gómez fa èmfasi en el fet que s’ofereix a les pacients la possibilitat de reconstruir la mama durant la mateixa intervenció d’extirpació del tumor. Un cirurgià plàstic serà l’encarregat de reconstruir la mama de la pacient, si així ho desitja. L’elecció de l’equip de Cirurgia Plàstica serà una decisió consensuada entre pacient i el metge.

Tipus d’intervenció

Les intervencions quirúrgiques varien segons la mida del tumor:

 • Lumpectomia o tumorectomia: se sol realitzar en tumors detectats en una mamografia que són de mida petita (d’1 mm a 3 mm).
 • Quadrantectomia: extirpació d’un quart de la mama.
 • Mastectomia simple: S’extirpa la totalitat de la mama. És habitual en casos en què el càncer s’ha estès als conductes mamaris.
 • Mastectomia radical modificada: s’extirpa la totalitat de la mama, alguns ganglis de sota el braç i una secció del múscul pectoral.
 • Mastectomia radical: s’extirpen el tumor, la totalitat de la mama, tots els ganglis de sota el braç i músculs pectorals subjacents.

Anàlisi del gangli sentinella

El tractament quirúrgic del càncer de mama inclou tractar els ganglis limfàtics axil·lars, situats sota el braç de la mama afectada. En la cirurgia conservadora que es realitzava anys anteriors s’extirpaven sistemàticament aquests ganglis, encara que no es conegués si estaven afectats.

Actualment, una biòpsia de l’anomenat “gangli sentinella” permet saber si hi ha cèl·lules canceroses en els ganglis axil·lars. El “gangli sentinella”, subratlla el Dr. Del Pozo, és el primer gangli d’una cadena limfàtica que drena un conjunt de teixits. Si aquest conté cèl·lules canceroses, significarà que estan afectats altres ganglis, per la qual cosa s’hauran d’extirpar. En cas contrari, podran conservar-se.

Limfedema

Al cap d’un temps de la intervenció quirúrgica, ja siguin mesos o fins i tot anys, la pacient es pot veure afectada per un linfedema, que és l’acumulació de líquid en els teixits tous del cos perquè el sistema limfàtic està danyat. Aquesta inflamació pot causar dolor i pèrdua de mobilitat al braç. Així doncs, després de l’operació ha d’evitar carregar pesos i realitzar exercicis que li provoquin tensió al braç.

Per prevenir aquest problema cal que cuidi i hidrati el braç afectat per la intervenció quirúrgica, i eviti qualsevol tipus de cops i tensió en aquesta zona. En cas d’inflor, enrogiment o erupció al braç és important que consulti el seu metge o infermera.

 

  Demani visita ara

  Ens posarem en contacte amb vostè en menys de 24 hores durant el nostre horari d'atenció (De dilluns a dijous de 10h a 20h i divendres de 9h a 14h)
  Si ho prefereix ens pot trucar al 932906425